Wijkcontact ouderen

Wijkcontactochtend- en middag

Rondom Kerst en Pasen worden er door onze wijkgemeente wijkcontactmiddagen belegd. De kerstmiddag zal gehouden worden op DV donderdag, 10 december 2015, de paasmiddag op maandag, 14 maart. Ook zal op DV donderdag, 21 april een ouderenochtend worden belegd. De ouderen en alleengaanden in de wijk worden hiervoor via het damescomité uitgenodigd.