Vrouwencontact Loïs


Vrouwencontact Loïs

Tijdens het winterseizoen worden er vanuit onze wijkgemeente fijne vrouwencontact ochtenden gehouden. 6 keer per seizoen komen we op woensdagochtend bij elkaar in "Het Anker". Vanaf 9.30 uur is er koffie, om 9.45 uur beginnen we. De morgen wordt om 11.30 uur afgesloten. Kleine kinderen zijn van harte welkom bij de oppasdienst in de benedenzaal. De contactochtenden staan in het teken van ontmoeting en opbouw. We nodigen sprekers uit die een bijbels of maatschappelijk onderwerp behandelen. Voor het komende seizoen hebben we het volgende programma: 

12 september 2018

Ds. G. Lugthart - predikant wijk Maranatha

Tongentaal, wat heeft het ons te zeggen?

10 oktober 2018

Dhr. J.W.N. van Dooijeweert - Zendeling in Peru

Gods woord gaat door, ook in de jungle

21 november 2018

Laura Zwoferink - Auteur kinderbijbel

Waarom staan die stenen daar? 

16 januari 2019

Marianne Glashouwer - Stichting Christenen voor Israël

Gods trouw aan Israël, ook aan ons

20 februari 2019

Joke Verweerd - Schrijfster van romans, verhalen en gedichten

Bewogen en bevlogen 

20 maart 2019

Wim van Duijn - Specialist Ouderengeneeskunde

Mag ik mijn organen doneren? 

Contactpersoon: mw. M. Weststrate-Haasnoot: 0628290689