Lidmatenkring

Gedurende het winterseizoen worden er (in combinatie met de wijkgemeenten Immanuël en Morgenster) acht lidmatenkringavonden belegd. Deze worden in twee blokken van vier avonden gegeven door de wijkpredikanten.

De lidmatenkring tot 35 jaar is vooral gericht op degenen die pas belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Bij beide lidmatenkringen is er, behalve een inleiding door de predikant, veel ruimte tot (groeps)gesprekken.

Op de pagina Agenda staan alle relevante data gepubliceerd.