Gebedskring

Gebedskring wijkgemeente De Noord

Elke week willen wij bij elkaar komen voor gebed. Gemeente van Christus - zichtbaar en tastbaar in gebed verbonden met elkaar. Op zondag en in de week. Samen bidden werkt ook samenbindend! Doet u/doe jij mee?
Niemand is overigens verplicht hardop mee te bidden. Het in stilte meebidden, kan ook tot zegen zijn. Blijft u/blijf jij daarom niet thuis als je opziet tegen hardop bidden in een groep!
Hartelijk welkom iedere maandagavond aan de Mr. D.D. Curtiusstraat 26, van 19.00-20.00 uur.