Zending

ZENDING IN CHINA EN ROEMENIË

Logo Gods Woord in de Wereld

In 2012 is Ds C.v.d.Berg en zijn gezin weer teruggekeerd vanuit China. Op dit moment is hij predikant in de Hervormde gemeente te Ouddorp. Naast het predikant zijn in Ouddorp werkt hij ook voor de Gereformeerde Zendings Bond in Roemenië. Maar China wordt niet vergeten. Soms wordt er een bezoek gebracht aan de Chinese vrienden daar (en het oude werkterrein). Daar werken immers nu ook zijn zoon Willem en schoondochter Willemien v.d. Berg. Deze jonge mensen hebben inmiddels na hun zoontje Simon, ook een dochtertje, Rozemarijn, ontvangen. Regelmatig wordt u, via de kerkbode, op de hoogte gehouden van het werk wat Willem & Willemien in China mogen doen. We mogen horen dat de Heere het werk zegent. Er is honger naar het Woord en Gods Geest werkt.

Uw bijdrage voor China blijft dan ook nodig evenals het gebed.

Ds C.v.d.Berg geeft les aan studenten aan één van de universiteiten van Roemenië (het Hongaarse sprekende gedeelte). Ook legt hij bezoeken af aan de diverse gevangenissen in Roemenië. Hij gaat daar regelmatig voor. Ook in gevangenissen mag er vrucht gezien worden.

Wij ondersteunen dit werk in de ruimste zin van het woord. De hulp bestaat o.a. uit eventuele boeken voor de studenten, transpostkosten (van de bekende bus !!) en noodhulp (kindertehuis) en wat op het pad van de fam. v.d. Berg komt.

Sinds begin 2013 is de naam van de stichting veranderd in Gods Woord in de Wereld. We hebben daartoe onze statuten gewijzigd en kunnen zo in China en Roemenië helpen. 

Helpt u mee?

Wilt u het werk en de fam. .v.d. Berg blijven steunen met uw gebed?

Uw giften zijn hartelijk welkom op IBAN: NL 22 RABO 0119161443 t.n.v. Stichting Gods Woord in de Wereld o.v.v. China of Roemenië.

Alvast Hartelijk dank.

Inlichtingen bij F. van Duijn

tel: 071-4016930

mail: fvanduijn@kliksafe.nl

Zie ook de website: www.godswoordindewereld.nl