Penningmeester

De penningmeester van onze wijk is ouderling:

J. Klok
Adrianastraat 28
2225 NX Katwijk

Telefoon: 071 - 40 22 721
E-mail: jacob.klok@molaccountancy.com

Wilt u een gift geven aan onze wijkkas of een ander doel, dan kunt u deze overmaken op onderstaand rekeningnummer.

Het bankrekeningnummer van onze wijkgemeente is: 3322.90.204 t.n.v. Wijkgemeente Morgenster te Katwijk.