Kerkenraad

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de wijkgemeente. Met het oog op de vervulling van de door de wijkkerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de wijkkerkenraad alle ambten aanwezig zijn. en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen. De wijkkerkenraad vergadert tenminste zes maal per jaar, terwijl in bijzondere gevallen een extra vergadering bijeengeroepen kan worden. Aan de wijkkerkenraad zijn de volgende taken en bevoegdheden toevertrouwd:

  • De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
  • Het leiding geven aan de opbouw van de gemeente
  • De zorg voor de catechese en het afnemen van de belijdenis des geloofs
  • De zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
  • Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
  • Het opzicht over de leden van de gemeente voorzover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
  • Het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken
  • Het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
  • Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd

Moderamen kerkenraad Morgenster

A. Kuyt

Scriba

0714010714

W. de Best

Assessor

0714033743

G. Harteveld

Lid

0620367622

J. Plug

Lid

0714071513

Ds. Hogendoorn

Preses

0717504606                                  

Predikant

Ds. Hogendoorn         

Voorstraat 89   

2225EN   

0717504606                                             

hogendoornch@gmail.com    

Ouderlingen pastoraal

A.P. Perdok

Patrijsstraat 6

2225PP

0714075611

A. Kuyt

Secr. Varkevisserstraat 280

2225LM

0714010714

K. van Rijn

Boorsmastraat 15

2225KL

0714074799

D v.d. Oever

Abeelplein 9

2225NG

0714018411

N.H. v.d. Oever

Secr. Varkevisserstraat 130

2225LH

0714014582

W. Ouwehand

Bestevaerweg 10

2225PC

0714073748

G. Harteveld

Annastraat 24

2225NS

0620367622

J. Jonker

Secr. Varkevisserstraat 73

2225KW

0714015871

C. de Jong

Secr. Varkevisserstraat 95

2225KX

0714027973

G. v.d. Plas

Patrijsstraat 17

2225PP

0714012629

N. Kuijt

Secr. Varkevisserstraat 138

2225LH

0714076287

Diakenen

G. Klok

Secr. Varkevisserstraat 75

2225KW

0714020713

A. van Belen

Meidoornstraat 1

2225SJ

0718890594

J.R. Messemaker

Bestevaerweg 7a

2225PA

0714073119

J. Plug

Zuidstraat 73

2225GT

0714071513

Ouderlingen-kerkrentmeester

J. Klok

Oegstgeesterweg 23

2231AR

0714022721

W. de Best

Boorsmastraat 3B

2225KL

0714033743

A. van Rijn

Voorstraat 112

2225EV

0714078666

Wijkadministratie & beheerder website HG Katwijk gedeelte Morgenster

G. Meijvogel

Elleboogstraat  10 

2225GK

0613352768