Catechese

Het is belangrijk om onderwijs te ontvangen in de leer. De leer van Christus die juist in deze tijd zo in het geding is. Zodat door het leren ook de Heilig Geest in ons hart werkt. En ons hart gericht word op Christus en dat we kennis aan Hem krijgen.

Spreuken 8 vers 17 en 35: "Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE". Wie de Heere Jezus vroeg in zijn leven zoekt, zal Hem vinden, want hij heeft Hem gezocht, voordat hij zijn hart heeft verhard. God is weliswaar machtig en kan mannen en vrouwen van elke leeftijd redden. Als je echter om je heen kijkt, kom je tot de ernstige conclusie dat, als iemand zich niet jong tot de Heere Jezus bekeert, hij het grote gevaar loopt om het ook op latere leeftijd niet te doen. In de dienst voor de Heere is het ook een voorrecht om al op jonge leeftijd aan Hem toegewijd te zijn. Wie de Heere in zijn moeiten en zorgen vroeg zoekt, bespaart zichzelf veel verdriet en zal ervaren dat Hij altijd bereid is te helpen. Waarom zouden wij eerst van alles proberen, voordat we tot Hem gaan om Zijn hulp te vragen? Daarom is ook de catechese zo belangrijk. Jongeren, hartelijk welkom op de onderstaande tijden. Bidt u mee of de catechisatie ook tot zegen zal zijn voor onze jongeren en een middel om kennis aan Christus te mogen krijgen of te verdiepen.

Hier onder de tijden.

12-13 jaar

Dinsdag

16:30 - 17:15 uur

14-16 jaar

Dinsdag

19.00 - 19.45 uur

Vanaf 17 jaar

Dinsdag

19.45 - 20:30 uur

Belijdeniscatechese

Dinsdag

20:30 uur