Lidmatenkring

Met de wijken De Noord en Immanuël houden wij onze lidmatenkring. We behandelen dit seizoen onderwerpen die met geloofsleven te maken hebben. Deze onderwerpen worden van te voren aangekondigd in de kerkbode. Aanvang is 20.00 uur in kerkelijk centrum 'het Anker'. De lidmatenkring is opgedeeld in twee groepen; tot 35 jaar en vanaf 35 jaar. Meer informatie is te vinden in de kerkbode.