Gezamenlijke wijkavond

Dit kerkelijk seizoen houden wij ook de gezamenlijke wijkavonden samen met de wijken De Noord en Immanuël. Op deze avonden spreekt een van de wijkpredikanten. De aanvang van de wijkavonden is 20.00 uur en worden gehouden in kerkelijk centrum 'het Anker'.  Eerst is er een inleiding.  Hierna is het pauze en na de pauze volgt een vraagbespreking waarna we om 22.00 uur afsluiten. Nadere informatie is te vinden in de kerkbode.

Najaar 2018 is het thema "Aangenomen tot kinderen". De eerste audio opname is te beluisteren (via Youtube), ook is de hand-out te downloaden.

20 September 2018, n.a.v. Efeze 1:5

Voorbestemd door de Vader vóór de grondlegging van de wereld

Hand-out (Word document)

Geluidsopname tot aan de pauze (Youtube)

Geluidsopname na de pauze (Youtube)

18 oktober 2018, thema "Vrijgekocht door de Zoon in de volheid van de tijd:"

Hand-out (Word document)

Geluidsopname tot aan de pauze (Youtube)

Geluidsopname na de pauze (Youtube) 

22 november 2018, thema Aangenomen tot kinderen  - dankzij de Geest der aanneming tot kinderen 

Hand-out (Word document)

Geluidsopname tot aan de pauze (Youtube)

Geluidsopname na de pauze (Youtube)  

2017

Begin 2017 hadden de wijkavonden het thema "Ik heb beloofd", dit naar aanleiding van de vragen van het doopformulier. Hiervan zijn audio-opnames gemaakt welke zijn na te beluisteren (via Youtube). Ook zijn de hand-outs hieronder te downloaden.

Eerste vraag doopformulier, gehouden 26 januari 2017, spreker ds. Hogendoorn

Hand-out (Word document)

Geluidsopname (Youtube)

Tweede vraag doopformulier, gehouden 16 februari 2017, spreker ds. Hogendoorn

Hand-out (Word document)

Geluidsopname (Youtube) 

Najaar 2015 hadden de wijkavonden het thema "Ik ben gedoopt".  Deze wijkavonden zijn nog na te beluisteren via de links hieronder. Ook is de tekst op te vragen via de links.

Ik ben gedoopt (I), gehouden 17 september 2015, spreker: ds. Hogendoorn

Tekst inleiding (Word document)

Tekst inleiding (webpagina, opent op nieuwe tabpagina in browser) 

Geluidsopname (Youtube)   

Ik ben gedoopt (II), gehouden 8 oktober 2015, spreker: ds. Hogendoorn

Tekst inleiding (Word document)

Tekst inleiding (webpagina, opent op nieuwe tabpagina in browser) 

Geluidsopname (Youtube)

Scan van aangehaalde preek uit boek Verbond en Bevinding (dr. J.G. Woelderink); Romeinen 9:33b (PDF)

Ik ben gedoopt (III), gehouden 12 november 2015, spreker: ds. Hogendoorn 

Tekst inleiding (Word document)

Tekst inleiding (webpagina, opent op nieuwe tabpagina in browser)

Geluidsopname (Youtube) 

Ik ben gedoopt (IV), gehouden 26 november 2015, spreker: ds. Hogendoorn 

Tekst inleiding (Word document)

Tekst inleiding (webpagina, opent op nieuwe tabpagina in browser)

Geluidsopname (Youtube)