Erediensten

Iedere zondag komt de gemeente samen in de eredienst. Het is het middel door God gegeven waarin Hij het geloof werkt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods. Gaat heen ( .... ), predik het Evangelie aan alle creaturen was de opdracht van Jezus Christus. Dan moeten we er ook op gericht zijn dat het woord der prediking ons wel nut doet. Het gaat erom dat wij door de verkonding van het Woord van God in ons ]even vrucht gaat dragen. Vruchten van geloof en bekering. God biedt genade aan in Jezus Christus voor mensen die verloren liggen in zonden en schuld. Daarvoor geeft God de verkondiging van het Evangelie zodat mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde.