Plaatselijke-regeling

Plaatselijke regeling 

De kerkenraad van Wijk Maranatha heeft het officiële document van de plaatselijke regeling in de vergadering van 14 januari voor akkoord ondertekend.

Naast de prachtige verklaring betreffende “het verbonden zijn met het gereformeerd belijden” en het “Convenant Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee”, zijn een heel aantal artikelen opgenomen die het reilen en zeilen binnen de wijkkerkenraad beschrijven. Zoals de samenstelling van de wijkkerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers en predikanten, maar ook de werkwijze van de kerkenraad, besluitvorming enzovoorts.

Het is goed als gemeenteleden uit de wijk, kennis nemen van dit document. De kerkenraad stelt u in de gelegenheid dit document te downloaden.

Voor het downloaden van de plaatselijke regeling, klik hier.