Geschiedenis

De woonkernen Hoornes en Rijnsoever, gelegen ten noorden van de Oude Rijn / Additionele kanaal zijn gebouwd in de periode 1960 – 1990. 
Het oudste gedeelte daarvan zijn de wijken Pniël en Bethel, voorheen geheten Hoornes West en Hoornes Oost.
Toen werden de 7e en 8e predikantsplaatsen gevestigd.
De wijk Rijnsoever is kerkelijk opgedeeld in de wijkgemeenten Rehoboth en Maranatha.
Dit leidde tot het stichten van de 9e en 10e predikantsplaatsen.  

De notulen van de wijkkerkenraad Maranatha gaan terug tot 26 mei 1986, waar zij nog wijkgemeente in wording heet.  
In zijn vergadering van 12 augustus 1986 besluit de kerkenraad ds. H. Visser, predikant te Woudenberg, aan de Centrale Kerkenraad voor te dragen, als te beroepen predikant.
Deze neemt het beroep aan en doet intrede op 12 oktober na in de morgendienst te zijn bevestigd door zijn zoon ds. P. J. Visser.
Ds. H. Visser blijft tot zijn emeritaat verbonden aan de wijkgemeente.
Op 26 april 1992 neemt hij afscheid van de gemeente.  

Zijn opvolger is ds. J. Blom, die komende van Elburg, intrede doet op 15 augustus 1993 na te zijn bevestigd door dr. C.A. Tukker.
Ds. Blom maakt in de loop van de zomer van 2006 bekend gebruik te willen maken van de vervroegde uittredingregeling.
Op 12 november 2006 neemt hij afscheid van de gemeente.  

De predikant die als laatse aan de wijkgemeente Maranatha was verbonden was ds. E.K.Foppen. 
Op 26 oktober 2007 mocht hij het beroep naar de (wijk)gemeente aannemen.
De bevestiging, door ds. J.C. Schuurman (jr)  en intrede vonden plaats op zondag 30 maart 2008.
Na op 24 April 2013 het beroep naar Gorinchem te hebben aangenomen heeft hij op zondag 1 September afscheid genomen van de gemeente.
Hij mocht ons in de verkondiging op zeer duidelijke, eigen kenmerkende wijze de woorden doorgeven uit Judas:21,  "bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven."
Voor ds. Foppen was de Maranathawijk de tweede gemeente die hij als predikant mocht dienen na de gemeente Bleiswijk.