Beleidsplan Maranatha

In de Protestantse Kerk in Nederland moet iedere gemeente zich uitspreken over de eigen identiteit. Het is belangrijk om een aantal dingen vast te leggen om zo voor onszelf en voor anderen duidelijkheid te scheppen over wie wij zijn en willen zijn. In dit beleidsplan is de huidige situatie beschreven en worden de beleidsvoornemens voor de komende 4 jaar genoemd. Dit plan geeft een doorkijkje in het wijk gemeentewerk en schept de mogelijkheid om concrete keuzes te maken. Ten slotte is het ook belangrijk voor de gemeenteleden. Het beleidsplan schept duidelijkheid; er worden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Het is belangrijk dat al het gemeentewerk door wijkgemeente gedragen wordt. Niet iedereen heeft dezelfde gaven, toch is de gemeente als het goed is één geheel, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is. Alles wat er in de gemeente gebeurt, gaat ons allen aan. Dit beleidsplan beoogt een bijdrage te leveren aan het in stand houden, versterken en uitbreiden van het werk in de wijkgemeente.

Het complete beleidsplan 2017-2021 kunt u hier rechts van de tekst als PDF document downloaden.