PPH (psycho pastorale hulpverlening)

De PPH is bezoekwerk door gespecialiseerde mensen, voor mensen die een extra luisterend oor nodig hebben, want soms zijn er dingen in je leven die je boven het hoofd groeien. In je gezin, huwelijk,   door welke omstandigheden dan ook. Wat kun je er dan behoefte aan hebben om met een vertrouwenspersoon hierover te praten. Zij kunnen tot op zekere hoogte hulp verlenen en kunnen evt. zorgen voor professionele psychologische hulp. Het doel van de stichting PPH is psycho pastorale hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben in de christelijke gemeente. Troost, liefde en een luisterend oor bieden in een vertrouwde omgeving. Zodat moeilijke dingen uitgesproken kunnen worden.

In de christelijke gemeente behoren zorg en aandacht voor elkaar een belangrijke plaats in te nemen. De taken worden verricht door een team dat bestaat uit zogenaamde klaagvrouwen/mannen of wel vertrouwenspersonen.