PPH-werk

Soms zijn er dingen in je leven die je boven het hoofd groeien. In je gezin, huwelijk, door het overlijden van één van de gezinsleden of door andere omstandigheden. Wat kun je er dan behoefte aan hebben om met een vertrouwenspersoon hierover te praten. Er is een kring van personen die in dergelijke situaties kan worden ingeschakeld. Zij kunnen tot op zekere hoogte hulp verlenen en kunnen evt. zorgen voor professionele psychologische hulp. Het doel van de stichting PPH is psycho pastorale hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben in de christelijke gemeente. Troost, liefde en een luisterend oor bieden in een vertrouwde omgeving. Zodat moeilijke dingen uitgesproken kunnen worden.Na verwerking hiervan kan men in velen gevallen weer zelfstandig in de kerk en aan de samenleving deelnemen. In de christelijke gemeente behoren zorg en aandacht voor elkaar een belangrijke plaats in te nemen.De taken worden verricht door een team dat bestaat uit zogenaamde klaagvrouwen/mannen of wel vertrouwenspersonen.

Deze kring valt onder verantwoordelijkheid van Maranatha.