Huisbezoek

De wijkgemeente Marantaha is opgedeeld in 9 secties.
Iedere sectie valt onder de verantwoordelijkheid van een sectieouderling.
In de winterperiode, vanaf eind september tot april, worden in iedere wijk bezoeken afgelegd.
De sectieouderling wordt ondersteund door een bezoekbroeder. Dit kan een ouderling of diaken zijn, maar ook een gemeentelid.
Het doel van een bezoek is verkondiging van het evangelie, vragen naar de welstand en inventariseren van evt. problemen.
In de regel wordt ieder adres 1 x per 3 jaar bezocht.