Geboorte

Wanneer er een kaartje naar de predikant of scriba wordt gestuurd brengt de predikant/sectie-ouderling/bezoekdame een doopbezoek.
De sectie ouderling stuurt meestal ook een kaartje oid.