Pastoraat

Ten aanzien van het wijkwerk houdt de predikant zich voornamelijk bezig met het bezoeken van zieken en bejaarden en huwelijksjubilea. Altijd kan er door de wijkbewoners een beroep worden gedaan op de wijkpredikant. Naast deze belangrijke taak staat de prediking op de eerste plaats.Het doel is en blijft de gemeente te bouwen.