Moderamen

Het moderamen van Maranatha wordt gevormd door de volgende kerkenraadsleden:


Ouderling M.L.v.d.Plas (scribaat)  scribaat.maranathawijk.kaz@gmail.com
Ouderling G.de Vreugd (voorzitter + jeugdouderling)
Ouderling Kerkrentmeester W.Sip
Diaken M.W. van Beelen