‘Nodigen u hartelijk tot het Heilig Avondmaal.’ Over belijdenis en avondmaal.

Heilig Avondmaal. Onlangs schreef Ds. Foppen een aantal bladzijden over de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Binnenkort verschijnt dit in een boekje voor hen die belijdenis van het geloof afleggen. Met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal kunt u dit nalezen.  Klik hier