Catechese 2014-2015

Een van de belangrijkste onderwijsvormen van de leer aan jongeren binnen de gemeente is de catechese. Dit betreft het onderricht aan de jongeren van de gemeente vanaf 12 jaar. We noemen enkele doelen van de catechese:

  • Jongeren uit de gemeente te leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden
  • Hen voor te bereiden tot de openbare belijdenis van het geloof
  • Hen te wijzen op het belang van het gemeente-zijn
  • Hen bewust te maken van een missionaire taak in deze wereld

Bijzondere aandacht zal er zijn voor het lezen en verstaan van de Bijbel, het persoonlijk gebed, de belijdenis en geschiedenis van de Kerk. Een wezenlijke vraag hierbij is wie Christus juist ook voor jongeren wil zijn. Daarnaast dient in de catechese rekening gehouden te worden met de leefwereld van jongeren.

Voor de verschillende leeftijdsgroepen wordt de methode Reflector gebruikt. Ook wordt gewerkt met aparte thema reeksen (soms op verzoek).

Een bijzondere vorm van catechese is de belijdeniscatechisatie. Gedurende het seizoen wordt een groep doop- of geboorteleden voorbereid om openbare belijdenis van het geloof te doen. Daarmee ontvangen zij de toegang tot het Heilig Avondmaal en worden geroepen tot het dragen van medeverantwoordelijkheid als belijdend lid voor de opbouw van de gemeente van Christus.  

In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de “belijdeniszondag” wordt dit voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en in het kerkblad. Tevens heeft een delegatie van de kerkenraad op de aannemingsavond de gelegenheid vragen te stellen aan de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente. Daarna is er een samenzijn met de gehele kerkenraad, belijdeniscatechisanten en familie.

De catechese wordt dit seizoen gegeven door Ds A.W. van der Plas (Waddinxveen) en jeugdouderling Gijs de Vreugd.

Er zijn de volgende groepen op dinsdagavond in het Maranathacentrum: 

  • 12-14 jarigen: 18:30 - 19:15 uur
  • 15-18 jarigen: 19:30 - 20:15 uur

Belijdeniscatechisatie olv Ds A.W. van der Plas in het Maranathacentrum.
Avonden worden in overleg vastgesteld.