Pastoraat

 

Regulier huisbezoek

De komende tijd gaan de ouderlingen en bezoekbroeders weer op huisbezoek in de wijk. Dat is een van de belangrijkste taken van de ouderlingen (samen met de bezoekbroeders): het bezoeken van de gemeenteleden om hen te troosten, te vermanen, te luisteren en te onderwijzen.

Dit is niet iets wat is bedacht door een kerkenraad, maar het is een opdracht die bij Christus Zelf vandaan komt: de opdracht om de gemeente te weiden en te leiden. Wanneer Paulus afscheid neemt van de ouderlingen uit Efeze, bindt hij hun op het hart: ‘Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed’ (Hand. 20:28).

Gemeente, als de ouderlingen een afspraak maken voor het huisbezoek, denk dan nog eens aan de woorden uit het bevestigingsformulier: ‘Geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God…’ En: laten ook de kinderen er (zoveel mogelijk) bij aanwezig zijn!

Uw medewerking en gebed zijn nodig opdat de huisbezoeken geen ‘bezoeking’ worden, maar dienen tot opbouw van de gemeente van Christus.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzonder bezoek

Laat het uw wijkouderling en/of predikant weten als u te maken heeft met zorgen, ziekte, opname in een ziekenhuis of verpleegtehuis. Ook ontvangen wij graag bericht van geboorten en jubilea. Wanneer er sprake is van een overlijden, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de predikant.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderenpastoraat

De ouderling T. Ouwehand bezoekt de gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar. Dit bezoek wordt gedaan naast het reguliere bezoek door de sectieouderling en het pastoraat door de predikant.

Gemeenteleden die vanuit onze wijkgemeente zijn verhuisd naar de Duinrand, Salem, Overduin of De Wilbert worden bezocht door ouderling C. van der Niet.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovenpastoraat

Pastoraal bezoek van de sectieouderling of de wijkpredikant in een gezin met dove gezinsleden is ook mogelijk met een tolk voor doven. Graag dan vooraf contact op te nemen met de sectieouderling. Bestuur van de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat Katwijk en omgeving:

Arie en Jacqueline Hoek (resp. secretaris en voorzitter),  a.hoek@filternet.nl.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoekdames

Gemeenteleden vanaf 75 jaar worden rond hun verjaardag en rond Pasen bezocht door bezoekdames.

Aanspreekpunt voor dit bezoekwerk is mw. M. van der Meij-Perdok.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus Pastorale Hulpverlening (PPH)

Steeds vaker komen we in aanraking met mensen die om een of andere reden in de problemen zijn geraakt zoals: depressie, rouwverwerking, verslaving, problemen met de kinderen, beschadiging vanuit het verleden enz. Deze situaties vragen om gerichte hulp en begeleiding, ter aanvulling op het “gewone” pastoraat. De Plus Pastorale Hulpverlener heeft een gedegen opleiding gevolgd om u op een professionele wijze steun, troost, bemoeiding en begeleiding te kunnen geven. Schroom niet om contact op te nemen!

Contactpersoon voor onze wijk is ouderling H. de Mol (tel. 071-4029172)