Historie wijkgemeente Immanuël

Onze wijk is ontstaan in 1949, oorspronkelijk met de naam “Noord-Oost”, een naam die verwees naar de geografische ligging. De wijk was een afsplitsing van de Oostwijk en de zesde Hervormde wijkgemeente in Katwijk. De naam Noord-Oostwijk is in 1977 veranderd in “Immanuël.”  

Ds. Rutgers (emeritus predikant) is ‘consulent’ wijkpredikant geweest van de nieuwe wijk en op 70 jarige leeftijd droeg hij de voorzittershamer over aan de eerste herder en leraar van de Noord-Oostwijk, ds. P.P.J. Monster. Onder leiding van ds. Monster werd de wijk ingedeeld in secties, met een sectieouderling en een bezoekbroeder, zodat met het huisbezoek een aanvang gemaakt kon worden. Ook kwamen er lidmatenkring avonden tot stand, die per straat werden gehouden en waarbij een jong gezin als gastgezin optrad. Soms was de toeloop zo groot, dat de straat werd gesplitst in even en oneven zijde. In 1952 maakte de wijk een moeilijke periode door als de prediking veranderd. Onze verbondenheid met de Gereformeerde Bond vindt hier z’n oorsprong. Na het vertrek van Ds. Monster in 1956 naar Gouda, kwam na een periode van consulentschappen als eerste Gereformeerde Bondspredikant ds. W.L. Tukker naar onze gemeente. 

Predikanten die onze wijk gediend hebben: 

Periode

Predikant
1950 – 1956 Ds. P.P.J. Monster
1959 – 1964 Ds. W.L. Tukker
1965 – 1969 Ds. G. Boer
1969 – 1974 Ds. C. Treure
1975 – 1979 Ds. W.Chr. Hovius
1979 – 1985 Ds. H. Visser
1985 – 1996 Ds. W.Chr. Hovius
1997 – 2005 Ds. A. Beens
2005 – 2015 Ds. J.B. Ten Hove
2017 - heden Dr. P. Veerman

Indien u geïnteresseerd bent in een uitgebreide beschrijving van de historie van onze wijk kunt u deze vinden in het boek “Vissen in de oude kerk”.