Diaconie

De diaconie wil hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Naast financiële hulp bij rampen wereldwijd vooral ook door bijstand en vertroosting te bieden aan hen die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord en die in financiële nood verkeren.

Heeft u financiële problemen of iemand uit uw omgeving? Dan kunt u contact op met onze wijkdiaken “stille armoede: P. de Mol, telefoon 071-4077286 of Pietdemol@live.nl