Catechisatie

Voor onze jongeren wordt er in het winterseizoen catechisatie gegeven. We openen Gods Woord om te leren wat daar staat en wat dat ons te zeggen heeft in ons dagelijkse leven. Ouders, stimuleert u uw kinderen om trouw te komen? Jongelui, we rekenen weer op jullie komst!

Dinsdagavond 18.30 – 19.15 uur               jongeren van 12 en 13 jaar

Dinsdagavond 19.15 – 20.00 uur               jongeren van 14 t/m 16 jaar

Dinsdagavond 20.15 – 21.00 uur               jongeren vanaf 17 jaar

De eerste catechisatieavond is op D.V. dinsdag 25 september 2018 in Het Anker.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Belijdeniscatechisatie

D.V. maandag 26 september begint de belijdeniscatechisatie weer. Misschien heb je er in de voorbije periode over nagedacht en is het je wens en verlangen om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Daar zijn we heel dankbaar voor: je bent van hárte welkom! Misschien heb je er nog maar weinig bij stil gestaan of je twijfelt heel erg of je deze weg moet gaan. Er kunnen immers veel bezwaren zijn, die in je hart leven. Vragen die zich in de loop van de jaren opgestapeld hebben. Vragen over je gaan en staan in deze wereld, vragen ten aanzien van de kerk en de gemeente. In dat geval nodigen ik je graag uit voor een persoonlijk gesprek. Belijdeniscatechese gaat immers over de vraag of je de HEERE volgen wilt, of je je leven onder Zijn hoede en bescherming wilt brengen. Deze vragen zijn té belangrijk om ze (weer) een jaartje te laten overwinteren. De belijdeniscatechese volgen betekent niet dat je perse volgend jaar belijdenis moet doen. Een periode van samen intensief optrekken kan onder de zegen van de HEERE wél verhelderen en verdiepen.

Wanneer u/jij overweegt om komende seizoen belijdeniscatechisatie te gaan volgen, neem dan contact op met dr. P. Veerman.

dr.P.Veerman

B.J. Blommersstraat 2

2225 HL Katwijk

071-5328722

pveerman@planet.nl

ds Veerman