Missionaire-commissie

De missionire commissie wil leden van de hervormde gemeente van Katwijk zich meer bewust laten worden van en meer invulling geven aan hun rol om een leesbare brief van Christus te zijn in hun directe omgeving. De komende tijd wordt daar met de wijkkerkenraden over gesproken.

 Verder wordt er bij voldoende belangstelling een Bijbelcursis gegeven en zijn er evangelisatieactiviteiten zoals tijdens de Kerstkoopavond.

Contactpersoon van de commissie is  C.M. van Duijn, telefoon: 071-4077878 of keesduyn66@gmail.com