Bijbeluur Zwanenburg

In de Zwanenburg wordt op elke laatste donderdag van de maand een Bijbeluur gehouden; aanvang 10.30 uur. Vooraf is er koffie of thee.

Alle bewoners van De Zwanenburg, omwonenden en verdere belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Ouderling P. van der Plas en zijn vrouw zijn als organiserend gastheer en gastvrouw aanwezig. De leiding van het Bijbeluur is in handen van  prop. J.A. Mol.