Informatie

Via deze pagina kunt u informatie downloaden over de volgende onderwerpen:

- Volwassendoop en kinderdoop naar een studie van Ds. J. de Kok uit 2009

- Ons beleid ten aanzien van het huwelijk en samenwonen

- Beleidsplan 2016 - 2020

Zie hiervoor de bijlage(n) onder de navigatie -->>