Wie wij zijn...

Graag stellen we ons aan u voor. Als christenen vormen we samen, jong en oud, een groep die we de kerk noemen. In ons leven willen we God loven en prijzen met onze woorden, maar zeker ook met onze daden. ’s Zondags komen we samen in één van de vijf Katwijkse Hervormde kerkgebouwen. Daar mogen we God prijzen met onze liederen en gebeden, en luisteren we naar wat de Bijbel, het woord van God, ons te zeggen heeft. Door de week hebben we ook verschillende bijeenkomsten voor verschillende groepen binnen onze kerk. En verder proberen we om in alles wat we doen de liefde van God voor mensen te laten zien.

Als kerk worden we geleid door een bestuur, bij ons de kerkenraad geheten. Deze wordt door onze leden gekozen, of wanneer de leden daar toestemming voor verlenen, door de kerkenraad zelf benoemd. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen (mannen die leiding geven in het toerustingswerk, maar ook in het bezoekwerk), ouderlingen – kerkrentmeester (mannen die zich vooral met de materiële en financiële aspecten van onze kerk bezighouden) en diakenen. Diakenen zijn mannen die zich bezighouden met hulpverlening aan mensen, zowel binnen als buiten onze eigen kerk en zelfs tot ver in het buitenland. Hiernaast kunt u met de afzonderlijke leden van de kerkenraad kennis maken.

Goed om te weten dat Protestantse Kerk in Katwijk meerdere wijken kent. Wij vormen samen de Bethelwijk. Met de andere wijken onderhouden we goede contacten en we werken veel samen. Voor onszelf hebben we als Bethelwijk als doel geformuleerd dat we een kerk willen zijn waar ieder kan binnenkomen om God te ontmoeten, om Hem meer en meer te leren kennen, en waar de liefde van God wordt ervaren en wordt doorgegeven aan anderen.