Wat we geloven

We komen bij elkaar en we delen met elkaar omdat we geloven. Geloven is voor ons de reden van ons bestaan. De kerk heeft door de geschiedenis heen op verschillende manieren de belangrijkste punten van haar geloof onder woorden gebracht en in daden omgezet. Een van de oude geschriften waarin haar geloof is verwoord, staat bekend als de apostolische geloofsbelijdenis. Om een volledig beeld te krijgen van wat wij geloven, nodigen we je graag uit om onze erediensten op zondag en verdere bijeenkomsten door de week te bezoeken. Nu een aantal punten om je alvast iets te laten proeven:

  1. Wij geloven dat de wereld niet zomaar is ontstaan, maar dat God haar heeft gemaakt, en ook ons leven heeft gegeven. Deze wereld, en ook ons leven, is daarmee niet zinloos, maar juist vol betekenis.

  2. Wij geloven ook dat God de wereld perfect had gemaakt. Zo is het helaas niet gebleven. De mensheid koos ervoor om dat te doen dat haar goed leek. Daarmee kwam de zonde de wereld en ons leven binnen en brak de perfecte harmonie met God.

  3. Wij geloven dat God uit liefde voor ons een verlossingsplan bedacht en Jezus Christus, als zijn zoon, naar de aarde stuurde om ons te redden. Dat heeft Jezus Christus gedaan. Hij is geboren als kind, is tenslotte aan het kruis voor onze opstandigheid tegen God gestorven, maar heeft de dood en de macht van Gods tegenspeler satan overwonnen. Dat bleek toen Jezus Christus uit de dood verrees.

  4. Wij geloven dat Jezus Christus nadat hij was opgestaan, teruggekeerd is naar God in de hemel, en dat God nu zijn Heilige Geest heeft uitgegoten op ons mensen. Door deze Heilige Geest leren wij God kennen en kunnen we ons meer en meer houden aan de regels die God stelde voor een perfect leven op aarde.

  5. Wij geloven dat wanneer we sterven wij bij God in de hemel mogen komen. Daar wachten we op het moment dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken waar we opnieuw in perfecte harmonie mogen wonen en waar dan geen zonde en geen ellende meer zal zijn.