Bezoekwerk predikant

Graag delen we vreugde met u en jou, zoals bijvoorbeeld rondom een huwelijk, geboorte van kinderen, huwelijksjubilea en bij het bereiken van een zekere leeftijd. We stellen het erg op prijs wanneer je bij de geboorte van een kind de predikant bericht geeft. Hij en zijn vrouw proberen dan contact met je op te nemen voor een kraambezoekje. Dat geldt ook voor het vieren van een huwelijksjubileum.

Er kunnen zich ook zorgelijke en heel droeve situaties voordoen. Zoals bijvoorbeeld ziekte en ziekenhuisopname, relatieproblemen en scheiding, overlijden van een partner, ouder of kind, etc. In al die situaties stellen we het erg op prijs wanneer u hierover contact opneemt met de predikant. Hij zal zich zeker inspannen om u en jou bij te staan.

Ds. Ferdinand v.d. Bosch
Schelp 13
2221 KA, Katwijk aan Zee
fvdbosch@casema.nl
T: 071 8890852