Omzien naar elkaar

Binnen onze wijk vinden we het heel belangrijk dat wij samen naar elkaar omzien. Dat houdt ons bij elkaar, het vergroot de vreugde van het leven, en het verzacht de pijn. Het is ook de opdracht die de Here Jezus ons heeft voorgedaan en meegegeven. Samen leven vraagt oplettendheid en inzet van ons allemaal.

In onze wijk hebben we een verdeling gemaakt voor het omzien naar elkaar voor zover we dat kunnen organiseren binnen onze wijkkerkenraad. Er is het omzien naar elkaar het jaar door. Over hoe we dit doen, kunt u lezen onder het kopje bezoekwerk ouderlingen. We leven ook met u mee in bijzondere omstandigheden die het leven met zich mee brengt. Hierover leest u meer onder het kopje bezoekwerk predikant. En tenslotte kan er behoefte zijn aan heel praktische hulp. Daarover lees je meer onder bezoekwerk diakenen.