Gebedskring

Alleen bidden maar ook samen bidden is zegenrijk. Om dat laatste komen we met een aantalgemeenteleden bij elkaar en bent u en jij van harte welkom.

De gebedskring komt één keer in de veertien dagen op vrijdagavond om 19.30 uur bijeen bij Marijke van Duijn, Zuidstraat 64. U en jij bent van harte uitgenodigd om Gods aangezicht te zoeken en te ervaren dat samen bidden zegenrijk is. Heeft u vragen of gebedspunten neem dan contact op met Wim van der Plas op telefoonnummer 071- 407 56 12.

Wat je ook doet of waar je ook bent,
nooit ben je 'nergens' omdat God je kent.
Heb je pijn van gisteren, vragen over morgen.
Een ding is zeker: Hij zal voor je zorgen.

 'Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend' 1 Kron. 16 : 11

Data:

25 september 2015
9 oktober 2015
23 oktober 2015
6 november 2015
20 november 2015
11 december 2015
8 januari 2016
22 januari 2016
5 februari 2016
19 februari 2016
4 maart 2016