Damescomité

Het damescomité bezoekt namens de kerkenraad de ouderen in de wijk.

De wijkbewoners die 75 jaar of ouder geworden zijn, worden rondom hun verjaardag bezocht door iemand van het damescomité. Daarnaast worden de alleenstaanden, mensen die nieuw in onze wijk zijn komen wonen en  de mensen die thuis zijn gekomen na een opname in het ziekenhuis,  door iemand van het damescomité bezocht. De kraambezoeken worden door Mw. Borsje gedaan. Ook de organisatie van de Kerst- en Paasvieringen en van de Ouderen- en Alleenstaandenmiddagen zijn in handen van het damescomité.

Giften voor dit werk zijn welkom en u kunt deze persoonlijk overhandigen of storten op de bankrekening van de wijk.

De leiding van het damescomité berust bij:

Jeannette  Guijt
Tijmstraat 6
Tel. 071-402 10 96
Chantal van der Plas
Ankerplaats 76
Tel. 071-407 45 99