Bijbelkring

Dit jaar willen we op de Bijbelkring de praktijk van het geloofsleven nader bestuderen. Wij volgen de tien geboden en vergelijken de uitleg in Joodse en christelijke wortels.

We zijn vorig jaar begonnen met de tien geboden, maar u kunt gewoon instappen, omdat het materiaal van de eerste helft nog voorhanden is. De ervaring leert, dat de Joodse oorsprong van de geboden ons op heel bijzondere manier leert kijken naar Gods woord. Hierbij vergeten we natuurlijk nooit, dat wij als christelijke kerk in een heel bijzondere relatie tot het volk Israël staan

Bijbelstudie is daarom zo interessant, omdat we allemaal wel wat weten van de Bijbel, maar dat nadere bestudering nog veel meer aan het licht brengt. In de regel komen we eenmaal per maand een maandavond bijeen om 20.00 uur in het Kerkhaventje.

Hier volgen de data:

  • 25 september 2017
  • 23 oktober 2017
  • 27 november 2017
  • 15 januari 2018
  • 12 februari 2018
  • 12 maart 2018