Andreas Jongeren Kring

Ongeveer één keer in de maand wordt in het Kerkhaventje de Andreas Jongerenkring gehouden. Deze Jongerenkring is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en de 35 jaar.

De invulling van deze avonden loopt uiteen van een Bijbelstudieavond tot een avond met een gastspreker. Aan het eind van iedere Jongerenkring is er gelegenheid om met elkaar nog wat na te praten over het behandelde onderwerp of thema.

Ben je nog nooit geweest? Schroom niet want iedereen is welkom. De eerste Jongerenkring van dit seizoen zal in oktober gehouden worden. Let verder op de aankondigingen in de Kerkbode. Kom ook naar de jongerenkring.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 6 oktober 2011 Stichting Scharlaken Koord: Hoe betrokken ben jij?
  • 17 november 2011 Diana Bancken: actief/passief
  • 12 januari 2012 Praise-avond: actie - reactie
  • 16 februari 2012 Burgemeester Wienen: de gaven van de Geest
  • 15 maart 2012 Willem den Hertog (o.v.b.): discipelschap
  • 19 april 2012 Afsluitingsavond Jongerenkring