Voorbede

Omzien naar elkaar mag binnen de gemeente van Christus ook betekenen dat we bidden met en voor elkaar. Deze voorbede heeft ook een functie in de zondagse kerkdiensten van de gemeente. In de regel worden daar de mensen genoemd die in een ziekenhuis verblijven, tenzij de betrokkenen heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. Mensen die ziek thuis verblijven worden in de regel niet bij name genoemd, tenzij betrokkene daar om heeft gevraagd.

Er mag enorm veel kracht van het gebed van de gemeente uitgaan. Aarzelt u niet om, wanneer u daar behoefte aan hebt, de voorbede te vragen.