Predikant en ouderlingen

De predikant heeft vooral als taak het 'crisispastoraat'. Bij ziekte, overlijden of andere ernstige problemen wil hij proberen in de Naam van God mensen bij te staan. Daarnaast verzorgt hij het bezoekwerk bij mensen vanaf 80 jaar en ouder. Wanneer u een beroep op hem wilt doen, kunt u hem daarvoor bellen. Wilt u een ziekenhuisopname ook altijd aan hem doorgeven indien u bezoek van de dominee wenst.

De ouderlingen hebben de leiding over de sectieteams, waar die er zijn. Zij doen het reguliere bezoekwerk en zij proberen eens in de 3 á 4 jaar bij alle mensen in hun sectie een bezoek af te leggen. Natuurlijk kunt u altijd contact met de wijkouderling zoeken (zie sectie-indeling) als u eerder bezocht wilt worden.