Plus Pastorale Toerusting

Gemeente van Christus zijn betekent ook dat we naar elkaar omzien en met en voor elkaar bidden. Omzien naar mensen die hulp nodig hebben is een pastorale taak.

Ook in onze wijkgemeente komen we binnen het pastoraat steeds vaker in aanraking met mensen die om een of andere reden in de problemen zijn geraakt. Dit kunnen problemen van diverse aard zijn zoals: depressie, rouwverwerking, verslavingsproblematiek, problemen met de kinderen, beschadigingen vanuit het verleden, enz enz. Mensen die midden in deze of andere problematiek zitten of er bij betrokken zijn hebben eigenlijk meer regelmatige begeleiding en gerichte hulp nodig.

Vanuit de plus pastorale toerusting is dat mogelijk! In onze Andreaswijk hebben wij nu twee gemeenteleden die bereid zijn om mensen die in bovengenoemde situaties verkeren te helpen en te begeleiden. Beide mensen van de Plus Pastorale toerusting hebben een opleiding gevolgd en werken nauw samen met de verantwoordelijke kerkenraadsleden. Enkele secties zijn o.a. hiervoor samengevoegd tot pastorale teams.

Hoe u in contact kunt komen met deze PPT mensen? Wanneer u dergelijke hulp of begeleiding nodig hebt kunt u direct uw eigen sectieouderling bellen. Hij draagt er zorg voor dat uw aanvraag vertrouwelijk wordt behandeld. Het telefoonnummer van uw sectieouderling staat in deze wijkgids. In de maand september heeft u ook een folder ontvangen waarin iets staat over Plus Pastorale Toerusting en de daarbij betrokken pastorale teams. Deze folder is ook in deze wijkgids afgedrukt.

Het is begrijpelijk dat er voor bepaalde hulpvragen een hoge drempel ligt. Dat hang je niet aan de grote klok denken we dan. De vraag is of dat voor u het beste is! De ervaring is wel dat het voor mensen die deze stap wel hebben genomen het enorm bevrijdend is geweest. Onze mensen van de plus pastorale toerusting weten dit als geen ander! Daarom verzoeken zij u toch dringend om deze stap naar begeleiding en hulp te nemen. Dat is ook gemeente van Christus zijn! 

“En het geschiedde, terwijl zij samenspraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging.” (Lucas 24:15)