Pastoraat

We hebben de opdracht gekregen om in navolging van de grote Herder Jezus Christus om te zien naar elkaar. We zijn één kudde en we trekken door deze wereld heen. We mogen elkaar bijstaan bij vreugde en verdriet, elkaar stimuleren en bemoedigen in het geloof en de dienst aan God.

Pastorale teams
Om de opdracht, die de Here Jezus ons gegeven heeft ook onderling zo goed mogelijk gestalte te geven, zijn we overgegaan tot de vorming van pastorale teams. In de kerkbode en in de folder, die door de hele wijk is uitgedeeld, kunt u daar meer over lezen. In deze folder wordt ook breder uitgelegd, wat de Pastorale Hulpverlening inhoudt.

Secties 
Om het jaar ontvangen de mensen uit onze wijk bezoek van onze pastorale teams. Wilt u graag bezoek van ons ontvangen? Neem dan contact op met de juiste ouderling. De pastorale teams zijn ingedeeld in wijken. Lees hier over de sectie-indeling