Diakenen

Naam Adres Postcode Tel Functie
Jan de Best       Diaken
Dirk van Duijn       Diaken
Leendert van Rijn       Diaken
Jan Slijkhuis       Diaken
Jan de Vogel       Diaken
Jan de Best       Diaken