Over de wijk

Predikant: de wijk is op dit moment vacant

Scriba H. van Beelen Jan Tooropstraat 35 2225 XS (071) 401 59 86
Penningmeester J. Kuijt Pr. Bernhardlaan 111 2224 VE (071) 407 25 16
Assessor K. de Vreugd Secr.Varkevisserstraat 63 2225 KW (071) 403 18 46
Assessor D. van Duijn  Vuurbaakstraat 44  2225 JA (071) 401 45 02 

Bovengenoemden vormen het moderamen (dagelijks bestuur) van de Kerkenraad. Hier kunt u terecht voor zaken die naar uw mening door deze raad behandeld dienen te worden. Het moderamen stelt veertien dagen voor de kerkenraadsvergadering de agenda vast.

Wijkkas

Vanuit de wijkkas worden verschillende activiteiten (bijv. alleenstaandenmiddagen, wijkavonden etc.) betaald, die rechtstreeks onder verantwoording van de wijkkerkenraad vallen.
Mocht U het wijkwerk willen ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken op bank NL80 RABO 0192 0256 35 t.n.v. wijkgemeente Andreas.

Wijkgebouw

Alle wijkactiviteiten vinden plaats in " 't Kerkhaventje" naast de Oude of Andreas kerk. De ingang bevindt zich aan het Andreashof. Het wijkcentrum en de Oude Kerk zijn telefonisch bereikbaar onder nummer: (071)401 69 34.

Koster/beheerder: D. Messemaker, tel. 06 50 43 60 06