Gemeente Groei Groepen (GGG)

Sinds een aantal jaar zijn we gestart met de Gemeente Groei Groepen. Deze webpagina geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Wat is een Gemeente Groei Groep?

Het is een activiteit vanuit onze kerk in Katwijk. Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de grote groep. Maar hoe zou het zijn als we elkaar ook ontmoeten in kleine groepen? Gewoon op een doordeweekse dag of avond. Gewoon in de huiskamer bij één van de leden van de gemeente. Zoals een lichaam bestaat uit duizenden cellen, zo kan de kerk bestaan uit heel veel kleine kringen.

Waarom in de huiskamer?

De eerste christenen kenden helemaal geen kerkgebouwen. Gemeenteleden kwamen in hun huizen bij elkaar. De sfeer in de huiskamer is anders dan in de grotere kerkzaal. Waar in de kerk de prediking vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de kring het onderlinge gesprek een centrale plaats in.

We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent, niet (on-)geloviger dan je bent. Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van de bijbel en het geloof voor ons in deze tijd.

Wat wil men dan in zo'n Gemeente Groei Groep?

Als gemeente willen we -samen met andere mensen die aan het gesprek willen deelnemen - in kleine groepen van min. 5 en max. 10 mensen samen komen. Daarbij kent de Gemeente Groei Groep (we spreken vaak over de GGG) op drie manieren groeien:
  • Groeien in geloof: op ontdekkingsreis gaan in de bijbel en ontdekken wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft.
  • Groeien in gemeenschap: het gaat er niet alleen om wat je víndt van iets, maar om wie je bént. We mogen God ontmoeten, maar ook elkaar! In een tijd van doorgeschoten individualisme is het goed om met andere mensen te praten. Niet alleen over het weer of de vakantie, maar over wat er leeft in je hart.
  • Groeien in getal: de GGG wil een open groep zijn: niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een open groep, waar iedereen welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven.

Wat is het doel?

Het is een geweldig avontuur om in onze gemeente Katwijk te ontdekken, dat het aantal Gemeente Groei Groepen steeds verder toeneemt. Wat een uitdaging om in deze tijd een groeiende kerk te zijn! Er zijn voorbeelden van andere gemeenten, waar tientallen GGG's draaien! Het is ook een avontuur om te ontdekken, hoe je betrokken raakt bij een aantal mensen. Er groeien vriendschappen! Tegenover de eenzaamheid in de wereld mag de kerk immers de ‘gemeenschap' aanbieden!? Ons verlangen is, dat de GGG ook het leven van de kerk als geheel zal stimuleren.

Wie is er verantwoordelijk voor?

De kerkenraad van de Andreaswijk draagt de plaatselijke verantwoordelijkheid. Maar het is vooral ook een gezamenlijk avontuur: want elke deelnemer is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de ontmoetingen. Iedereen mag iedereen meenemen naar de bijeenkomsten.

Hoe zit het bij u in de wijk?

In de wijk waar u woont komen op diverse plaatsen ook mensen bij elkaar om te groeien in het geloof. Ook u zou daar bij mogen zijn. Diverse gemeente leden gingen u voor en zien uit naar nieuwe deelnemers.

Wilt u meer informatie vraag het uw sectie ouderling, hij zou het fijn vinden wanneer u zou overwegen om u bij zo'n groep aan te sluiten en oa de bijbelstudies te volgen.

Natuurlijk kunt u ook contact op nemen met kerngroepleden van de Andreas GGG.

Cees Jan Guijt
Tel: 071 40 74274
Email: c.j.guijt@planet.nl