Coaches

De catechisaties worden gegeven door ds Borsje. Hij wordt hierin bijgestaan door coaches, die met kleine groepjes jongelui de aangeboden stof verwerken en bespreken. Juist omdat de gespreksgroepjes op deze manier niet al te groot zijn, is er voor de deelnemende jongeren ruimte om met elkaar dieper op de stof in te gaan