Catechisatie

Ook dit jaar hopen we weer te starten met coaches in ALLE groepen. Fijn, dat er zoveel mensen mee willen doen, zowel jongelui alsook mensen, die de groepen begeleiden. Net als vorige jaren willen we zoeken, naar wie God is, en welke rol Hij in ons leven speelt.
Wie mee wil doen als coach: graag. De reacties van de coaches zijn erg enthousiast. Een coach werkt altijd samen met de predikant. Je wordt dus niet "zomaar in het diepe" gegooid.

Als documentatie worden de boekjes uit de serie "Reflector":

  • Groep maandag 1 "Leer ons kennen" Wij volgen een aantal Bijbelse personen en leren van hun leven met God (uitg. HGJB, deel 1)
  • Groep maandag 2 "Bijbels ABC" Bijbelse woorden, te beginnen met Aanbidden, leren ons vorm te geven aan het geloof.
  • Groep dinsdag 1 "Spreken met God" Dit gaat over het gebed. Het bekendste gebed is het "onze Vader", maar wat bidt je eigenlijk als je deze woorden zegt. En: kun je bidden leren?
  • Groep dinsdag 2 "Discipel voor het leven" Geloven, bijbellezen, bidden: wat hebben al deze dingen te maken met je dagelijkse leven met God en met elkaar?

Tussendoor behandelen we ook onderwerpen, die actueel zijn, of waar door jullie om gevraagd wordt. In de les wordt afwisselend verteld en stof behandeld en tussendoor werken we in groepen om de stof ons zo goed mogelijk eigen te maken.

Leren geven
Aan het eind van het catechisatie-uur zal een collectebus rond gegeven worden waarin ieder zijn gave kan doen, die bestemd zal worden voor het door ons geadopteerde kind van de stichting Woord en Daad en voor de nood in de wereld. Naast de leniging van veel nood leren wij onze kinderen geven voor de dienst in Gods Koninkrijk.