Belijdenis 2015 - 2016

Belijdenisgroep Andreaswijk.In de belijdenisgroep gaat het over drie dingen:
- het gebed (niet spreken over God voordat je hebt leren spreken tot God)
- de bijbel (Wat heeft God je te zeggen)
- leven in het geloof (Doop, Avondmaal kerkelijk en persoonlijk leven nu en tot in eeuwigheid)

praktische punten:

 1. tijdstip: dat hangt van de deelnemers af: elke doordeweekse avond kan in principe.

 

Meld je aan via telefoon (071-4076740), of mail ( kfw.borsje@casema.nl ) dan bepalen we samen welk tijdstip voor iedereen het beste uitkomt.


2. tijdsduur: per keer ongeveer anderhalf uur. (met kleine pauze ertussen voor koffie/thee, koek en een praatje)
3. plaats: normaal gesproken kerkhaventje
4. materiaal: wordt per les uitgereikt (vaak wordt gewerkt met de Emmauscursus)
5. programma:


uitgebreide inhoud van de avonden: Onderstaande punten worden behandeld als een gesprek: er wordt van alles verteld, maar je eigen mening en beleving en kennis worden hierbij zeker op prijs gesteld.

- Gebed ( 4 keer)
De eerste inzet is het gebed. Niet praten over God als je niet eerst kunt praten met Hem.
We kijken wat bidden eigenlijk is, hoe dat leeft in je persoonlijk leven en ook in de kerk. Wij behandelen het "Onze Vader"

- Bijbel (3 keer)
We gaan luisteren naar de bijbel. We nemen de hele bijbel door en kijken hoe een schriftwoord eigenlijk bedoeld is. Zijn alle bijbelstukken op dezelfde manier te lezen? Hoe ga je zelf met de bijbel om?

- Doop (2 keer)
In deze weken lezen we samen het doopformulier. We kijken: wat staat er eigenlijk en vragen ons af wat dit te zeggen heeft ten aanzien van onze eigen doop.

- Kerk (3 keer)
Wat is eigenlijk de kerk, hoe ben je daar lid van. Hoe zit het met allerlei kerkgenootschappen. Welke taak hebben wij allemaal in de kerk. Ook komen er mensen uit de kerkenraad vertellen over hoe allerlei kerkelijke zaken in de Andreaswijk gaan.

- Heilig Avondmaal (2 of 3 keer)
Net als bij het doopformulier, gaan we ook kijken naar het formulier om het Heilig Avondmaal te vieren. Het blijkt, dat er rond het Avondmaal veel vragen, maar ook veel misverstanden leven. Hier leren we Gods grootheid en genade heel diep kennen.

- Eeuwig leven en wederkomst (2 keer)
Wat zegt de bijbel over de tijd na dit leven? Hoe zal het zijn als Jezus terugkomt? Wat heeft dit te maken met ons leven nu op aarde en met de omgang met elkaar?

- Belijdenisvragen
Wat zeg je eigenlijk als je belijdenis gaat doen. Welke vragen heeft de kerk aan jou en welke vragen heb jij aan de kerk.

- Eigen inbreng
Zoals altijd is er ruim aandacht voor vragen uit de groep. Stel ze gerust, soms krijg je meteen antwoord, soms de week erna als er enige studie nodig is.

- Afsluiting
De belijdenis wordt afgesloten op een gezamenlijke avond samen met leden van de kerkenraad. We doen dan in groepjes een bijbelstudie met als vraag: wat heeft de Here Jezus aan mij? Na een officieel gedeelte volgt dan nog een gezellig samenzijn samen met familie.
De zondag daarop zal dan de belijdenisdienst zijn. Diegenen, die hebben besloten belijdenis te doen, zullen dan worden bevestigd.