Groeien in geloof

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. (Spreuken 27:17)

De Bijbel leert ons, dat we samen moeten groeien in het geloof. In de Andreaswijk kunnen onze jongeren groeien tijdens de catechisatie. Ook voor de volwassenen is natuurlijk ruimte voor groei met belijdeniscatechisatie en de Gemeent Groei Groepen.