Vrouwen Bijbelstudiemorgens Sola Scriptura

Eén keer per maand komt een groep van ongeveer 50 vrouwen van jong tot oud op woensdagmorgen bij elkaar voor Bijbelstudie.

Vanaf kwart over 9 inloop met koffie/thee.

We willen half 10 starten.

Om half 12 stoppen we, zodat degenen die kinderen bij school op moeten halen, er op tijd kunnen staan.

Met elkaar bespreken we de Bijbelstudies uit De Hervormde Vrouw, http://hervormdevrouwenbond.nl/de-hervormde-vrouw/

Na een gezamenlijke opening gaan we in groepjes uit elkaar.
Dan is er gelegenheid om naar aanleiding van de vragen bij de Bijbelstudie dieper na te denken over de betekenis van het Woord van God, ook in ons eigen leven.
Dit wordt dan in een plenaire bespreking afgesloten.

In het seizoen 2017/2018  zijn de Bijbelstudies rond het thema:  Zie het Lam van God.

Het gaat over het leven van Johannes de Doper. 

De laatste keer:

        4 april in de Pniël

Via ons mailadres solavrouwenkatwijk@gmail.com  kun je de uitleg met de gespreksvragen, aanvragen.

We zien uit naar jullie komst. 

Het maandblad de Hervormde Vrouw begint al met het publiceren van de Bijbelstudies  in de zomer, deze studie staat in het september nummer.  Voor degenen die dit blad niet hebben, willen we voor kopie van de studie zorgen.  Het is fijn als je zelf een abonnement aanvraagt via www.hervormdevrouwenbond.nl, dit is ongeveer 16 euro per jaar.

Voor oppas wordt gezorgd.

Voor digitale informatie gebruiken we ons email account:  solavrouwenkatwijk@gmail.com