Mannenvereniging Calvijn

Waar en Wanneer

Op de mannenvereniging bestuderen we samen de Bijbel. Een van de leden verzorgt een inleiding over een Schriftgedeelte dat we van tevoren hebben kunnen bestuderen. Na de inleiding gaan we er met elkaar over in gesprek  en komen de vragen die we bij dit gedeelte hebben aan de orde. Ook bespreken we met elkaar soms een actueel onderwerp of een deel van de belijdenis van de kerk. Ook de kerkgeschiedenis komt wel eens aan de orde. We wekken mannen op zich bij ons te voegen en samen met ons het Woord van God te onderzoeken. We komen op maandagavond 20.00u samen in de zaal "Op t Getij"  in Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee  


Wij hadden op 11 september 2017 onze eerste vergadering van de vergaderperiode 2017/2018. Wij hopen elkaar daarna wekelijks te ontmoeten. Op  12 maart 2018 hopen we op de jaarvergadering  vergaderperiode 2017/2018 met elkaar af te sluiten